RPT PJ.PK TING 3

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3


*MINGGU

*PELAJARAN

*TUNJANG PEMBELAJARAN *UNIT PEMBELAJARAN

*SPESIFIKASI

*OBJEKTIF ( A=Aras objektif)

*HASIL PEMBELAJARAN

*KAEDAH/ AKTIVITI

*KBKK

*NILAI

*RUJUKAN TEKS

Minggu 1


Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan

Pengenalan


 • Peraturan
 • Etika

Semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan

Murid dapat:

 1. Mematuhi etika dan peraturan semasa pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 2. Menunjukkan sikap yang baik dan bersesuaian dengan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Kaedah/Aktiviti:

 1. Perbincangan
 2. Sumbang saran
 3. Latihan bertulis

KBKK:

Mematuhi peraturan yang ditetapkan

Nilai:

 1. Hormat menghormati
 2. Berfikiran rasional

Minggu 2


P. Kesihatan

TP1 : Kesihatan Diri dan Keluarga

UP : Kesihatan Diri

Spf : Amalan pengambilan makanan secara berlebihan

 1. Definisi
 2. Kesan amalan pengambilan makanan
 • Kegemukan
 • Obesiti

Murid dapat:

A!(I) : Menyatakan sebab berlakunya amalan pengambilan makanan yang berlebihan

A1(ii) : Menyatakan maksud kegemukan dan obesiti

A2 : Membezakan cara hidup sihat dan kurang sihat

A3(I) : Merancang cara hidup yang sihat.

A3(ii) : Menghuraikan tentang masalah berkaitan dengan amalan pengambilan makanan secara berlebihan.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Perbincangan
 2. Pembentangan kumpulan
 3. Latihan bertulis

KBKK:

Mengutamakan kesihatan diri dan keluarga

Nilai:

 1. Sayang kepada nyawa

2. Berfikiran rasional

Minggu 3


Pendidikan Jasmani

TP1 : Kecergasan

UP : Daya Tahan

Kardiovaskular

Spf :

 • Definisi

(a) Aktiviti:

 1. Parlof

ATAU

 1. Larian/berjalan 2.4kmMurid dapat:

A1(I) : Menyatakan definisi Daya Tahan Kardiovaskular

A1(ii): Menyatakan kaedah latihan kecergasan fizikal.

A1(iii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia.

A2(I) : Membezakan kaedah latihan kecergasan fizikal.

A2(ii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia.

A3(I) : Mereka cipta kaedah latihan kecergasan fizikal.

A3(ii) : Menjelaskan kepentingan memilih aktiviti kecergasan fizikal.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Parlof atau larian/berjalan 2.4 km
 2. Perbincangan
 3. Latihan bertulis

KBKK:

Menghargai dan mengekalkan kecergasan diri

Nilai:

 1. Sayang kepada nyawa

Minggu 4


Pendidikan Jasmani

TP1 : Kecergasan

UP : Daya Tahan

Kardiovaskular

Spf :

 • Definisi

(a) Aktiviti:

 1. Larian piramid

ATAU

(iii) Larian/berjalan 2.4km

Murid dapat:

A1(I) : Menyatakan definisi Daya Tahan Kardiovaskular

A1(ii): Menyatakan kaedah latihan kecergasan fizikal.

A1(iii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia.

A2(I) : Membezakan kaedah latihan kecergasan fizikal.

A2(ii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia.

A3(I) : Mereka cipta kaedah latihan kecergasan fizikal.

A3(ii) : Menjelaskan kepentingan memilih aktiviti kecergasan fizikal.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Larian piramid atau larian/berjalan 2.4 km
 2. Perbincangan
 3. Latihan bertulis

KBKK:

Menghargai dan mengekalkan kecergasan diri

Nilai:

 1. Sayang kepada nyawa

Minggu 5

CUTI TAHUN BARU CINA

Minggu 6


Pendidikan Jasmani

TP1 : Kecergasan

UP : Daya Tahan Otot

Spf :

 • Definisi
 1. Aktiviti
  1. Bench press
  2. Kilas pinggang
  3. Hamstring curl
  4. Grip
  5. Bangkit Tubi Sisi
  6. Half-squat
 • Peringatan untuk daya tahan otot:
 1. Jumlah ulangan diperbanyakkan
 2. Jika menggunakan beban tambahan ulangan dikurangkan
 3. Cara lakuan perlahan-lahan

Murid dapat:

A1(I) : Menyatakan definisi Daya Tahan Otot

A1(ii): Menyatakan kaedah latihan kecergasan fizikal.

A1(iii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia.

A2(I) : Membezakan kaedah latihan kecergasan fizikal.

A2(ii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia.

A3(I) : Mereka cipta kaedah latihan kecergasan fizikal.

A3(ii) : Menjelaskan kepentingan memilih aktiviti kecergasan fizikal.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Aktiviti daya tahan otot

2. Perbincangan

3. Latihan bertulis

KBKK:

Menghargai dan mengekalkan kecergasan diri

Nilai:

 1. Sayang kepada nyawa

Minggu 7

PENTAKSIRAN 1

Minggu 8 & 9


Pendidikan Jasmani

TP1 : Kecergasan

UP : Kekuatan Otot

Spf : (a) Aktiviti

 1. Bench press
 2. Kilas pinggang
 3. Hamstring curl
 4. Grip
 5. Bangkit tubi sisi
 6. Half-squat

(Semua aktiviti di atas mesti dilakukan bersama beban)

Murid dapat:

A1(I) : Menyatakan definisi Kekuatan Otot

A1(ii): Menyatakan kaedah latihan kecergasan fizikal.

A1(iii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia.

A2(I) : Membezakan kaedah latihan kecergasan fizikal.

A2(ii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia.

A3(I) : Mereka cipta kaedah latihan kecergasan fizikal.

A3(ii) : Menjelaskan kepentingan memilih aktiviti kecergasan fizikal.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Aktiviti kekuatan otot

2. Perbincangan

3. Latihan bertulis

KBKK:

Menghargai dan mengekalkan kecergasan diri

Nilai:

 1. Sayang kepada nyawa

Minggu 10


Pendidikan

Kesihatan

TP1 : Kesihatan Diri dan Keluarga

UP : Kesihatan Diri

Spf : (b) Indeks jisim badan

Murid dapat:

A1(i) : Menyatakan maksud Indeks Jisim Badan

A1(ii) : Mengetahui tujuan mengukur Indeks Jisim Badan

A2(I) : Mencatatkan Indeks Jisim Badan diri sendiri dan rakan-rakan

A2(ii) : Membezakan Indeks Jisim Badan diri sendiri dan rakan-rakan

A2(iii) : Menjelaskan Indeks Jisim Badan berdasarkan formula:


BMI = Berat (kg)

Tinggi(m) x Tinggi(m)Kaedah/Aktiviti:

 1. Perbincangan/

Penjelasan

 1. Mencatatkan Indeks Jisim Badan diri sendiri dan rakan-rakan
 2. Menjelas dan mentakrifkan Indeks Jisim Badan diri sendiri dan rakan-rakan
 3. Latihan bertulis

KBKK:

Mengenalpasti status kesihatan diri

Nilai:

 1. Toleransi
 2. Tolong menolong

Minggu 11

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

Minggu 12


Pendidikan Jasmani

TP1 : Kecergasan

UP : Komposisi Badan

Spf : (a) Teknik ujian caliper

 1. Merekod komposisi badan

(Rujuk carta Ujian Komposisi Badan dalam UKJK)

Murid dapat:

A1(I) : Menyatakan kaedah teknik ujian caliper.

A1(iii): Mengenal pasti komposisi badan sendiri dan rakan sekelas

A2(ii): Tahu menggunakan carta Ujian komposisi badan untuk mencari status komposisi badan sendiri dan rakan sekelas

Kaedah/Aktiviti:

 1. Perbincangan
 2. Menggunakan carta ujian komposisi badan untuk mencari status komposisi badan sendiri dan rakan sekelas
 3. Latihan bertulis

KBKK:

Mengenalpasti status kesihatan diri

Nilai:

 1. Toleransi

2. Tolong menolong


Minggu 13


Pendidikan Jasmani

TP1 : Kecergasan

UP : Kuasa

Spf :

 1. Definisi
 2. Aktiviti
  1. Melonjak dengan dua kaki dan mendarat pada aras lebih tinggi
  2. Bounding run
  3. Lari skip
  4. Lari lutut tinggi
 3. Faedah latihan
 4. Kaedah Latihan
 5. Langkah-langkah keselamatan

Murid dapat:

A1(I) : Menyatakan definisi Kuasa

A1(ii): Menyatakan kaedah latihan kecergasan fizikal.

A1(iii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia.

A2(I) : Membezakan kaedah latihan kecergasan fizikal.

A2(ii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia.

A3(I) : Mereka cipta kaedah latihan kecergasan fizikal.

A3(ii) : Menjelaskan kepentingan memilih aktiviti kecergasan fizikal.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Aktiviti kuasa

2. Perbincangan

3. Latihan bertulis

KBKK:

Menghargai dan mengekalkan kecergasan diri

Nilai:

 1. Sayang kepada nyawa

Minggu 14


Pendidikan Jasmani

TP1 : Kecergasan

UP : Kepantasan

Spf :

 1. Definisi
 2. Aktiviti
  1. Mengelecek dan mereebut bola

- hoki

 • bola keranjang
 • bola sepak
 1. Faedah latihan
 2. Kaedah latihan
 3. Langkah-langkah keselamatan

Murid dapat:

A1(I) : Menyatakan definisi Kepantasan

A1(ii): Menyatakan kaedah latihan kecergasan fizikal.

A1(iii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia.

A2(I) : Membezakan kaedah latihan kecergasan fizikal.

A2(ii): Mengenal pasti kesan latihan ke atas manusia.

A3(I) : Mereka cipta kaedah latihan kecergasan fizikal.

A3(ii) : Menjelaskan kepentingan memilih aktiviti kecergasan fizikal.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Aktiviti kepantasan

2. Perbincangan

3. Latihan bertulis

KBKK:

Menghargai dan mengekalkan kecergasan diri

Nilai:

 1. Sayang kepada nyawa

Minggu 15

PENTAKSIRAN 2

Minggu 16


Pendidikan

Kesihatan

TP1 : Kesihatan Diri dan Keluarga

UP : Kekeluargaan

Spf : (a) Institusi kekeluargaan

 1. Perkahwinan
 2. Kebahagiaan dalam hidup berkeluarga

Murid dapat:

A1(I) : Menjelaskan tentang hidup berumahtangga

A1(ii) : Menyenaraikan peranan ahli keluarga bagi memupuk keluarga bahagia

A2(I) : Menyatakan cara-cara mengelak daripada berlakunya isu-isu negatif dalam rumah tangga

A2(ii) : Menerangkan peranan setiap ahli keluarga bagi memupuk sebuah keluarga bahagia.

A3 : Membincangkan keperluan, peranan dan tanggungjawab hidup sebagai suami isteri.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Perbincangan
 2. Sumbang saran
 3. Mengumpul artikel berkaitan
 4. Latihan bertulis

KBKK:

Menghargai institusi kekeluargaan

Nilai:

 1. Bertanggungjawab
 2. Toleransi
 3. Hormat menghormati

Minggu 17


Pendidikan Jasmani

TP1 : Kecergasan

UP : Prinsip Latihan

Spf :

 1. Memanaskan badan
 2. Menyejukkan badan
 3. Kebolehbalikan

Murid dapat:

A1(I) : Menyatakan kaedah memanaskan badan, menyejukkan badan dan kebolehbalikan

A1(ii): Mengenal pasti kesan memanaskan badan, menyejukkan badan dan kebolehbalikan ke atas manusia.

A3(I) : Mereka cipta kaedah latihan kecergasan fizikal.

A3(ii) : Menjelaskan kepentingan memilih aktiviti kecergasan fizikal.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Perbincangan
 2. Latihan bertulis

KBKK:

Melakukan latihan berdasarkan prinsip latihan yang betul

Nilai:

1. Toleransi

Minggu 18 & 19


Pendidikan Jasmani

TP2 : Kemahiran

UP : 1. Permainan

 1. Bola Tampar

Spf :

 1. Menyangga
 2. Servis
 3. Mengumpan
 4. Merejam
 5. Menghadang
 6. Peraturan dan undang-undang

Murid dapat:

A1(I) ; Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas dalam permainan bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat.

A1(ii) : Menguasai sekurang-kurangnya tiga kemahiran asas dalam permainan bola tampar

A1(iii) : Menyatakan beberapa kemahiran asas yang utama dalam permainan bola tampar

A2(I) : Mengenal pasti kelemahan diri dalam kemahiran bola tampar.

A2(ii) : Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu

dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

A2(iii) : Mengenal pasti peraturan dan undang-undang permainan bola tampar

A3 : Mencadangkan latihan bagi membetulkan kesalahan dalam melakukan kemahiran.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Penerangan
 2. Melakukan kemahiran asas secara individu dan berkumpulan
 3. Latihan bertulis

KBKK:

Menguasai kemahiran asas sesuatu permainan

Nilai:

1. Tolong menolong

Minggu 20


Pendidikan Jasmani

TP2 : Kemahiran

UP : 1. Permainan

 1. Bola Tampar

Spf :

 1. Menyangga

(ii) Servis

 1. Mengumpan
 2. Merejam
 3. Menghadang
 4. Peraturan dan undang-undang

Murid dapat:

A1(I) ; Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas dalam permainan bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat.

A1(ii) : Menguasai sekurang-kurangnya tiga kemahiran asas dalam permainan bola tampar

A1(iii) : Menyatakan beberapa kemahiran asas yang utama dalam permainan bola tampar

A2(I) : Mengenal pasti kelemahan diri dalam kemahiran bola tampar.

A2(ii) : Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu

dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

A2(iii) : Mengenal pasti peraturan dan undang-undang permainan bola tampar

A3 : Mencadangkan latihan bagi membetulkan kesalahan dalam melakukan kemahiran.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Penerangan
 2. Melakukan kemahiran asas secara individu dan berkumpulan
 3. Perbincangan
 4. Latihan bertulis

KBKK:

Menguasai kemahiran asas sesuatu permainan

Nilai:

1. Tolong menolong

Minggu 21

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Minggu 22 & 23

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN

Minggu 24


Pendidikan

Kesihatan

TP2 : Gaya Hidup Sihat

UP : Pemakanan

Spf :

 1. Makanan mengikut keperluan
  1. Umur
  2. Jantina
  3. Aktiviti
  4. Fisiologi

Murid dapat:

A1(I) : Mengenal pasti keperluan makanan mengikut umur, jantina, aktiviti fizikal dan keperluan fisiologi

A1(ii) : Mengetahui sasaran diet harian (RDA) mengikut kumpulan umur.

A2 : Menerangkan kalori makanan yang dimakan.

A3 : Menghuraikan keperluan kalori berdasarkan kepada aktiviti harian.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Penerangan
 2. Perbincangan
 3. Pembentangan kumpulan
 4. Latihan bertulis

KBKK:

Mengamalkan gaya hidup sihat

Nilai:

 1. Tolong menolong
 2. Sayang kepada nyawa

Minggu 25Pendidikan

Kesihatan

TP2 : Gaya Hidup Sihat

UP : Pengurusan konflik dan stress

Spf : (a) Meningkatkan penghargaan kendiri

 1. Kesan tekanan

Murid dapat:

A1 : Menyatakan kesan tekanan yang biasa dialami.

A2 : Menyenaraikan faedah mempunyai harga diri yang tinggi.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Perbincangan
 2. Sumbang saran
 3. Pembentangan kumpulan
 4. Latihan bertulis

KBKK:

Mengamalkan gaya hidup sihat

Nilai:

 1. Tolong menolong
 2. Hormat menghormati
 3. Toleransi

Minggu 26


P.JasmaniTP2: Kemahiran

UP : Permainan (b) Sofbol

Spf :

 1. Membaling dan

menyambut

(ii) Memukul/bunt

(iii) Pitching

(iv) Larian antara tapak

 1. Memadang
 2. Peraturan dan undang-undang

Murid dapat:

A1(I) : Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas dalam permainan sofbol dengan teknik yang betul

A1(ii) : Menyatakan beberapa kemahiran asas yang utama dalam permainan sofbol

A2(i): Mengenalpasti kelemahan diri dalam melakukan kemahiran

A2(ii): Mengenalpasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

A3(I) : Menganalisis kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan dan permainan.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Perbincangan
 2. Latihan bertulis
 3. Praktikal
 4. Kuiz

KBKK:

Mengamalkan rekreasi secara positif

Nilai:

 1. Bersyukur
 2. Menghargai anugerah Tuhan
 3. Bekerjasama
Minggu 27


P.Kesihatan

TP2 : Gaya Hidup Sihat

UP : Penyalahgunaan bahan

Spf : (a) Implikasi Pengambilan dadah

 1. Sosial
 2. Ekonomi
 3. Keselamatan Negara

Murid dapat:

A1 : Menyatakan implikasi pengambilan dadah terhadap sosial, ekonomi dan kesekamatan negara.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Perbincangan
 2. Sumbang saran
 3. Pembentangan kumpulan
 4. Mengumpulkan artikel berkaitan
 5. Latihan bertulis

KBKK:

Mengamalkan gaya hidup sihat

Nilai:

 1. Tolong menolong
 2. Sayang kepada nyawa

Minggu 28 & 29


P. Jasmani

TP2: Kemahiran

UP : Olahraga (a) Balapan

Spf : (I) Jalan kaki

 • Fasa seretan
 • Fasa tolakan(drive)
 • Fasa sokongan sebelah kaki (single support)
 • Fasa pemulihan (recovery)
 • Peraturan dan undang-undang

Murid dapat:

A1 : Melakukan teknik jalan kaki dengan cara yang betul.

A2 : Mengenal pasti latihan khusus untuk kemahiran jalan kaki.

A3 : Mencadangkan latihan bagi membetulkan kesalahan biasa.


Kaedah/Aktiviti:

 1. Teori
 2. Praktikal
 3. Pembentangan kumpulan
 4. Latihan bertulis

KBKK:

Melakukan kemahiran berdasarkan ansur maju yang betul

Nilai:

1. Bekerjasama

Minggu 30

PENTAKSIRAN 3

Minggu 31P. Kesihatan

TP3 : Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran

UP : Keselamatan

Spf ; (a) Akta dan Undang-undang

(i) Akta pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit 1988

Murid dapat:

A1(I) : Menyatakan peruntukan yang terdapat dalam akta bagi mencegah penyakit dari merebak

A1(ii): Menyatakan kesalahan dan hukuman yang boleh dikenakan di bawah akta ini.

A2(I) : Menjelaskan peranan dan fungsi agensi terbabit dalam pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit.

A2(ii): Menerangkan bagaimana murid boleh memainkan peranan membantu melaksanakan akta ini.

A3 : Menilai keberkesanan penguatkuasaan Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Perbincangan
 2. Sumbang saran
 3. Pembentangan kumpulan
 4. Mengumpulkan artikel berkaitan
 5. Latihan bertulis

KBKK:

Mengamalkan gaya hidup sihat

Nilai:

 1. Tolong menolong
 2. Sayang kepada nyawa

Minggu 32


P. Jasmani

TP2 : Kemahiran

UP : Olahraga (b) Padang

Spf : (I) Lempar Cakera

 • Gaya lemparan

-gaya berdiri

separuh pusing

satu setengah pusing

 • Fasa lemparan

- persediaan

- teknik pegangan

 • kilasan
 • lemparan ikut lajak
 • Peraturan dan undang-undang
 • Keselamatan

Murid dapat:

A1(I) : Melakukan teknik lempar cakera dengan cara yang betul.

A1(ii): Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan kemahiran.

A2 : Mengenal pasti latihan khusus untuk kemahiran lempar cakera.

A3 : Mencadangkan latihan bagi membetulkan kesalahan biasa

Kaedah/Aktiviti:

 1. Teori
 2. Praktikal
 3. Pembentangan kumpulan
 4. Latihan bertulis

KBKK:

Melakukan kemahiran berdasarkan ansur maju yang betul

Nilai:

1. Bekerjasama

Minggu 33

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL 2

Minggu 34

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

Minggu 35P. Kesihatan

TP3 : Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran

UP : Pertolongan Cemas

Spf : (a) Kecederaan dan bantu mula

 1. Prinsip dan prosedur R.I.C.E
 2. Prinsip dan prosedur C.P.R

Murid dapat:

A1 : Menyatakan prinsip dan prosedur R.I.C.E dan C.P.R

A2 : Menerangkan kecederaan yang boleh dirawat dengan menggunakan prinsip dan prosedur R.I.C.E dan C.P.R

A3 : Menganalisis perbezaan jenis rawatan awal dalam pertolongan cemas

Kaedah/Aktiviti:

 1. Teori
 2. Praktikal
 3. Pembentangan kumpulan
 4. Latihan bertulis

KBKK:

Menghargai nyawa

Nilai:

 1. Bekerjasama
 2. Sayang kepada nyawa

Minggu 36P. Jasmani

TP2 : Kemahiran

UP : 3. Gimnastik

Spf : (a) Gimnastik artistik

 1. Gerak edar
 • Lari, melonjak dan mendarat dua belah kaki
 • Lari dan lonjakan dengan sebelah kaki dan mendarat dua belah kaki
 • Gerak edar bergayut
 • Gerak edar dengan sokongan tangan
 1. Rangkaian
 • Rangkaian yang terdiri daripaada empat kemahiran berlainan dan terdiri daripada empat pola pergerakan yang berlainan


ATAU


(b) Gimnastik irama

 1. Imbangan
 • Imbangan atas satu kaki
 1. Gerak edar
 • Langkah ketingting
 • Langkah "schottishe"
 1. rangkaian
 • Rangkaian empat jenis pergerakan dengan alatan yang dipilih oleh guru
 • Berseorangan
 • Berpasukan

*** Peringatan: Pergerakan Tubuh badan perlu dikaitkan dengan teknik alatanMurid dapat:

A1(I) : Melakukan tiga kemahiran gimnastik yang disenarai dengan teknik yang betul.

A1(ii): Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan kemahiran.

A2(I) : Membincangkan rangkaian gerak edar atau imbangan dari rangkaian.

A2(ii): Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

A3(I) : Merancang latihan latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan

A3(ii): Menganalisis kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan.

A3(iii):Mencadangkan latihan bagi membetulkan kesalahan biasa.

A3(iv): Merangkaikan pergerakan dengan menggabung jalinkan aktiviti dalam tema.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Teori
 2. Praktikal
 3. Pembentangan dan persembahan berkumpulan
 4. Latihan bertulis

KBKK:

Melakukan kemahiran dengan ansur maju yang betul dan selamat

Nilai:

 1. Bekerjasama
 2. Toleransi

Minggu 37


P. Jasmani

TP2 : Kemahiran

UP : 3. Gimnastik

Spf : © Gimnastik pendidikan

 1. Kesedaran perkaitan dengan orang lain
 • Bergerak pelbagai cara dengan pasangan
 • Bergerak pelbagai cara dengan rakan secara sentuhan badan

Bergerak pelbagai cara dalam kumpulan


 1. Kesedaran ritma
 • Mendapatkan ritma dari pelbagai pergerakan
 • Menggunakan corak ritma untuk melakukan pergerakan
 • Merangkaikan aliran pergerakan dengan orang lain

Murid dapat:

A1(I) : Melakukan tiga kemahiran gimnastik yang disenarai dengan teknik yang betul.

A1(ii): Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan kemahiran.

A2(I) : Membincangkan rangkaian gerak edar atau imbangan dari rangkaian.

A2(ii): Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

A3(I) : Merancang latihan latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan

A3(ii): Menganalisis kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan.

A3(iii):Mencadangkan latihan bagi membetulkan kesalahan biasa.

A3(iv): Merangkaikan pergerakan dengan menggabung jalinkan aktiviti dalam tema.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Teori
 2. Praktikal
 3. Pembentangan dan persembahan berkumpulan
 4. Latihan bertulis

KBKK:

Melakukan kemahiran dengan ansur maju yang betul dan selamat

Nilai:

 1. Bekerjasama
 2. Toleransi

Minggu 38


P. Jasmani

TP2 : Kemahiran

UP : Pendidikan Pergerakan

Spf : (a) Pergerakan kreatif

 1. Penaikan dari lantai
 • Penaikan tanpa lompatan
 • Lepas dari lantai ke ruang udara
 • Membina pelbagai bentuk di ruang
 • Melakukan pelbagai lakuan daya asas di ruang

Murid dapat:

A1(I) : Melakukan tiga kemahiran gimnastik yang disenarai dengan teknik yang betul.

A1(ii): Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan kemahiran.

A1(iii): Melakukan pergerakan penaaikan dari lantai dalam pergerakan kreatif.

A2(I) : Membincangkan rangkaian gerak edar atau imbangan dari rangkaian.

A2(ii): Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

A3(I) : Merancang latihan latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan

A3(ii): Menganalisis kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan.

A3(iii):Mencadangkan latihan bagi membetulkan kesalahan biasa.

A3(iv): Merangkaikan pergerakan dengan menggabung jalinkan aktiviti dalam tema

Kaedah/Aktiviti:

 1. Teori
 2. Praktikal
 3. Pembentangan dan persembahan berkumpulan
 4. Latihan bertulis

KBKK:

Melakukan kemahiran dengan ansur maju yang betul dan selamat

Nilai:

 1. Bekerjasama
 2. Toleransi

Minggu 39P. Jasmani

TP2 : Kemahiran

UP : Rekreasi

Spf : (a) Menjejak

 1. Pandu arah
 2. Formasi
 3. Langkah keselamatan

Murid dapat:

A1(I) : Menyatakan konsep menjejak

A1(ii) : Melakukan teknik pergerakan semasa menjejak.

A2(I) : Mengenal pasti teknik yang sesuai untuk menjejak mengikut bentuk muka bumi.

A2(ii) : Melakar trek laluan selepas aktiviti menjejak.

A3(I) : Merancang program menjejak tersebut untuk aktiviti masa lapang.

A3(ii): Mencerakinkan nilai-nilai murni yang dipraktik semasa aktiviti menjejak.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Penerangan
 2. Aktiviti menjejak
 3. Latihan bertulis

KBKK:

Mengamalkan rekreasi yang positif

Nilai:

 1. Tolong menolong
 2. Toleransi

Minggu 40

PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH

Minggu 41P. Jasmani

TP3 : Kesukanan

UP : Pengurusan

Spf (I) Pasukan Sukan

 1. Persatuan dan Kelab Sukan
 2. Penubuhan
 3. Pemilihan AJK melalui mesyuarat
 4. Perancangan aktiviti

Murid dapat:

A1 : Mengenal pasti prosedur penubuhan dan pemilihan AJK dalam persatuan dan kelab sukan

A2 : Menjelaskan peranan Jawatankuasa dalam persatuan dan kelab

A3 : Mengelola aktiviti persatuan dan pasukan sukan untuk permainan berkaitan.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Penerangan
 2. Sumbang saran
 3. Latihan bbertulis

KBKK:

Menjalankan tanggungjawab, peranan dan kewajipan dengan baik

Nilai:

 1. Toleransi
 2. Bekerjasama

Minggu 42 & 43P. Jasmani

TP3 : Kesukanan

UP : Kerjaya

Spf : (a) Industri sukan

 1. Definisi
 2. Jenis kerjaya
 3. Peluang kerjaya

Murid dapat:

A1 : Menyenaraikan peluang kerjaya dalam sukan

Kaedah/Aktiviti:

 1. Perbincangan
 2. Mengumpul artikel berkaitan
 3. Pembentangan kumpulan
 4. Latihan bertulis

KBKK:
Menyedari peluang kerjaya yang luas dalam sukan

Nilai:

 1. Bekerjasama
 2. Tolong menolong

Minggu 44P. Jasmani

TP3 : Kesukanan

UP : Isu-isu dalam sukan

Spf : (a) Keganasan dalam sukan

 1. Punca
 2. Kesan
 3. Langkah-langkah pencegahan

Murid dapat :

A1 : Mengenal pasti tiga punca berlakunya keganasan dalam sukan.

A2 : Membincangkan punca keganasan peserta dan penonton dalam sukan.

A3 : Mencadangkan langkah-langkah pencegahan keganasan dalam sukan.

Kaedah/Aktiviti:

 1. Perbincangan
 2. Mengumpul artikel berkaitan
 3. Pembentangan kumpulan
 4. Latihan bertulis

KBKK:
Menyedari isu-isu dalam bidang sukan

Nilai:

 1. Bekerjasama
 2. Toleransi
 3. Tolong menolong

Minggu 45P. Jasmani

TP3 : Kesukanan

UP : Etika

Spf : (a) Semangat kesukanan

(i) Kejayaan pasukan berasaskan semangat berpasukan (espirit de corp)

Murid dapat:

A1 : Menerangkan ciri-ciri semangat kesukanan

A2 : Membincangkan pentingnya semangat kesukanan untuk kejayaan pasukan

Kaedah/Aktiviti:

 1. Perbincangan
 2. Mengumpul artikel berkaitan
 3. Pembentangan kumpulan
 4. Latihan bertulis

KBKK:
Mengutamakan semangat kesukanan

Nilai:

 1. Bekerjasama
 2. Toleransi
 3. Tolong menolong

Minggu 46

CUTI PERSEKOLAHAN

0 comments:

Post a Comment

About this blog

Peringatan Diri

Wahai org-org yg beriman, Jangan kamu cakap tapi tak buat. Amat besar kebencian ALLAH jika kamu mengatakan sesuatu tapi tidak melakukanya. (As - sof:2-3)
Bila Allah cepat makbulkan Doamu, Maka DIA Menyayangimu,

Bila DIA Lambat Makbulkan doamu, Maka DIA Ingin Mengujimu,

Bila DIA Tidak Makbulkan Doamu, Maka Dia Merancang Sesuatu Yang lebih Baik Untukmu.

Oleh itu, Sentiasalah Bersangka Baik Pada ALLAH Dalam Apa Jua Keadaan Pun... Kerana Kasih sayang ALLAH Itu Mendahului KemurkaanNya.